Contact us

For all additional information we are available via the form below or write to us at [email protected]

Company information:

AGROSLOVEN z.o.o.

Address: Trstenik 1C, 4204 Golnik
Matična številka: 7293135000
TAX ID: SI73331333
TAX Compliant: Yes
Registered date: 18. 5. 2017
Register note: Srg 2017/41505
SKD:

  • 46.190 – Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
  • 47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
  • 47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic